Tikki Stanic

Trygghetsansvarig och kurator, Visättraskolan
Huddinge kommun

Visättraskolan har gjort en spännande resa från att vara en skola med dåligt rykte och svaga resultat till att bli en skola som både elever och vårdnadshavare söker sig till. Nu är klasserna knökfulla och trivseln har ökat liksom kunskapsresultaten. En avgörande pusselbit är en utbyggd elevhälsoorganisation där man bla valt att rekrytera skolans tidigare kurator Erik Hall till biträdande rektor med ansvar för elevhälsan. Skolans ledning har även satsat på en skolsköterska och en trygghetsansvarig på heltid samt ett team som arbetar med #roligareraster. Ansvarig för trygghetsteamets arbete och rastverksamheten är Tikki Stanic som i grunden är beteendevetare. Under denna föreläsning får du ta del av Visättraskolans arbete med en prioriterad elevhälsa med fokus på #roligareraster. Ett arbete som inte stannar vid att rasterna ska vara roliga utan tar dom vidare till att skapa ökad trivsel, trygghet och bättre kunskapsresultat. Visättraskolan har under det senaste året fått tagit emot många studiebesök för att berätta om sin framgångsrika rastverksamhet. #roligareraster har även lyfts fram som ett gott exempel på hur man kan minska otrygghet, utanförskap och konflikter på rasten bland annat i TV 4 Nyhetsmorgon, P1- morgon och nu i senaste rapporten av Stiftelsen Friends.Tikki är med som talare på konferensen Fritidshem 2024
Dag 2

14:10
#roligareraster – så bidrar strukturerad rastverksamhet till skolans trygghets- och hälsofrämjande arbete
  • Hur blir rastverksamheten en viktig del av skolans elevhälsoarbete och systematiska kvalitetsarbete?
  • Roligare och tryggare raster – så skapas en inkluderande rastverksamhet som fångar upp och förebygger mobbning och kränkande behandling
  • Att skapa goda förutsättningar för lärandet – så blir rasten en arena för vidgat lärande
  • Hur kan du arbeta med att synliggöra verksamheten – och varför är det viktigt?
  • Att leda andra pedagoger på skolgården – så hjälper du andra att skapa goda förutsättningar för en trygg och innehållsrik rast
  • Konkreta exempel på aktiviteter som gör rasterna till #roligareraster

”Vi ser rasten som något mer än ett uppehåll från undervisning. För oss är rasten en viktig tid där lärandet fortgår och som ger fantastiska möjligheter att exempelvis arbeta med läroplanens värdegrund och mål kring normer och värden.”