Tina Bohman Peters

Utvecklare
Västerås Stad

Tina jobbar idag som utvecklare på Västerås stads stadsledningskontor och har under sina år inom staden varit med och infört deras Kontaktcenter, varit teamledare och t.f. chef i verksamheten. Idag projektleder hon införandet av systemstödet som används både för frågor i kontaktcenter och vårdavvikelser. Utöver det som är Tina objektledare för Västers Stads e-tjänsteplattform och jobbar med att ta fram bra e-tjänster med användaren i fokus.Tina är med som talare på konferensen Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023
12 september

10:00
Att utveckla verksamheten och driva förändring för en övergripande, effektiv och optimal medborgarservice som svarar upp mot framtidens behov
  • Införande av kontaktcenter och vad som händer sen?
  • Så har vi rustat oss för att möta omvärldens förväntningar på digitalisering och hög service genom förändringsledning som framgångsfaktor
  • Att förflytta verksamheten och kundmötet från nuläge till önskat läge – analys av kunddata samt digitala utvecklings- och innovationsprojekt