Tina Malmgren

Projektledare
Nacka kommun

Nacka kommun är mitt inne i en omvandling som förutsätter nya arbetssätt för att jobba gränsöverskridande och effektivt. Så att invånarna i en snabbt växande stad får tillgång till moderna lärmiljöer. Idag handlar det om att tänka nytt och i samverkan utveckla flexibla lärmiljöer och effektivt leda den pedagogiska omvandlingen. Lyssna till erfarenheter från pågågende utvecklingsarbete! Föreläsningen hålls av Ann Sundman Brott, utbildningsstrateg, Tina Malmgren, projektledare och Suzanne Lagerqvist, projektledare, alla på Nacka kommun.Tina är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 2

09:10
Framtidens lärmiljöer och pedagogisk omvandling – utveckling av nya och befintliga skolors inne- och utemiljöer
  • Strategierna bakom utvecklingen av goda skol- och förskolemiljöer i en snabbt växande stad
  • Processen för samverkan kring lokalprogram, gestaltning och möblering
  • Att leda förändringen mot flexibla lärmiljöer och nya arbetssätt i såväl nya som befintliga skollokaler
  • Möblering som stöttar en modern pedagogik – projekt i samarbete med Peter C Lippman
  • Att skapa en hållbar, inspirerande och likvärdig utemiljö för alla barn i skolan och förskolan – projektet ”Hållbara utemiljöer” i samarbete med Movium