Tino Skovlund

Leg. Lärare i fritidshem, Västerstrandsskolan
Karlstads kommun

Rast och utomhusvistelse är en stor del av barnens skoldag och vinsterna med att utveckla en organiserad rastverksamhet är stora. Men hur lyfter man arbetet till nästa nivå för att skapa både roligare, tryggare och mer aktiva raster som bidrar till både ökat välbefinnande och bättre måluppfyllelse hos eleverna? Tino Skovlund är legitimerad lärare i fritidshem med behörighet i idrott och hälsa och jobbar med rastutveckling på Västerstrandsskolan i Karlstad. Deras rastundervisning bygger på engagemang, anpassad pedagogik och är en samverkan mellan idrott och hälsa, engagerad fritidspedagogik och skolans elevhälsa. Eleverna kommer alltid ut till en förberedd miljö där det finns aktiviteter för alla. Skolan har rörelse och hälsa som profil och har även blivit certifierad som en Generation PEP skola vilket innebär att skolan aktivt och systematiskt arbetar med fysiska aktiviteter och hälsosamma måltider. Under denna föreläsning kommer du att få många nya tips och idéer på hur ni kan ta er rastverksamhet till nästa nivå.Tino är med som talare på konferensen Fritidshem 2022
26 januari

16:20
Aktiva raster – så höjer du pulsen på din strukturerade rastverksamhet för ökat välbefinnande och högre måluppfyllelse hos eleverna
  • Fritidspedagogiken på rasten – hur gör du rasten till en kreativ och relationsskapande arena för vidgat lärande?
  • Så har vi byggt en struktur för fritidspedagogik och idrott och hälsa i samverkan för trygga, roliga och aktiva raster
  • Hur kan du tillvarata elevernas egna önskemål och idéer och utifrån dessa planera och genomföra en varierad verksamhet över året?
  • Lekotek med utlåningssystem – så har det blivit en guldgruva för den fria leken
  • Hur kan vi fånga upp och inkludera alla? – Metoder för att skapa tryggare raster som förebygger mobbning och kränkande behandling
  • Att leda andra pedagoger i rastverksamheten – så leder och organiserar du skolans olika yrkeskompetenser för en trygg och innehållsrik rast