Tobias Ander

Chief Information Security Officer
Örebro kommun

Tobias Ander är Chief Information Security Officer, CISO, på Örebro kommun och har lång och gedigen erfarenhet från arbetet med informationssäkerhet i offentlig verksamhet, bland annat som CISO på Transportstyrelsen. Ledning och styrning samt informationssäkerhetskultur är Tobias spetsområden. Att ha en tydlig systematik, struktur och förståelse för verksamhetens problem är viktiga grundpelare i arbetet enligt honom. Genom att skapa en verksamhet som rapporterar incidenter, tar lärdom av dem samt är rättvis i sin hantering av medarbetare finns möjlighet att skapa en robusthet i informationssäkerhetsarbetet.Tobias är med som talare på konferensen Informationssäkerhet i offentlig sektor 2022
3 februari

13:10
Systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete i praktiken
  • Så arbetar vi strukturerat för att öka den digitala säkerheten i vår verksamhet
  • Hur bedriver du ett systematiskt informationssäkerhetsarbete som tar hänsyn till risker?
  • Säker informationshantering inom hela verksamheten – så utvecklar du ett övergripande och genomgående informationssäkerhetsarbete