Tobias Ander

Informationssäkerhetsstrateg

Tobias Ander har lång och gedigen erfarenhet från arbetet med informationssäkerhet i offentlig verksamhet, som CISO på Transportstyrelsen och är idag bland annat CISO på Örebro kommun. Tobias arbetar idag aktivt med frågor kring ledning och styrning och informationssäkerhetskultur och genomför utbildningar och föreläsningar utifrån sitt engagemang i företaget Securebyme. Tobias vann år 2017 priset ”Årets GRCprofil” för sitt kunnande och engagemang inom Governance Risk Compliance. Han är främst aktuell med handboken ”Informationssäkerhetskultur”.Tobias är med som moderator och talare på konferensen Informationssäkerhet i offentlig sektor 2023
31 januari

16:15
Så utvecklar du en god säkerhetskultur i verksamheten
  • Vad kännetecknar en god informationssäkerhetskultur och hur säkerställa effektiv styrning och ledning av det strategiska och systematiska informationssäkerhetsarbetet
  • Säker informationshantering inom hela verksamheten – så utvecklar du ett övergripande och genomgående informationssäkerhetsarbete hos samtliga medarbetare
  • Så bedriver du förändring och skalar upp er digitala informationsförvaltning på ett säkert sätt
  • Utvärdering och uppföljning av det systematiska säkerhetsarbetet – vad krävs för att upprätthålla en god digital informationssäkerhet över tid?