Tobias Olsson

Professor
Lunds universitet (Fotograf Fredrik Schoug)

I takt med att den digitala tekniken snabbt utvecklas är det vissa grupper, främst äldre, som inte hänger med och kommer efter. Minst 400.000 personer över 65 år lever i digitalt utanförskap och saknar helt apparater som gör internetanvändning möjlig. Detta enligt ny forskning från projektet ”Ung teknik – Äldres vardag” som leds av Tobias Olsson, professor vid Lunds universitet och Dino Viscovi, lektor vid Linnéuniversitetet i Växjö.Tobias är med som talare på konferensen E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik 2019
Dag 2

15:25
Digitalt utanförskap hos äldre – hur vi hanterar att personer har olika förutsättningar och får med oss de äldre i digitaliseringen?
  • Allt pekar på att vi en lång tid framöver kommer att ha många äldre i digitalt utanförskap – vilket blir vårdgivarnas ansvar?
  • Hur kan du som leder digitaliserings- och välfärdsteknikprojekt arbeta annorlunda för att undvika utanförskap?
  • Att gå från teknikoptimism till brukarrealism där ny teknik bedöms och utvärderas med den äldre och för den äldre