Tom Ek

Leg logoped
Arvsfondsprojekt Ge makten vidare

Pia är engagerad i funktionshinderrörelsen som hjälper Uppsala att utveckla verksamheten. Det nystartade LSS-rådet i Uppsala kommun är en unik instans för samverkan och något som funkisföreningarna i Uppsala länge krävt. Syftet är dels att få största möjliga fokus på LSS-frågor, dels att koppla ihop dessa frågor med vård, habilitering och utbildning. Uppsalas nya LSS-råd har nio representanter för funkisrörelsen samt några politiker och tjänstemän från funktionshinderomsorgen. Uppsala kommun fick nyligen tredjepris i utmärkelsen Årets LSS-kommun.Tom är med som talare på konferensen Framtidens LSS 2023
Dag 1

14:30
Hur Uppsala kommun arbetar för ökad delaktighet för personer med LSS-stöd genom vårt LSS-råd och arvsfondsprojekt
  • Exempel på hur Uppsala kommun arbetar för att förbättra levnadsvillkor för stödanvändare
  • Vilket uppdrag och vilken målsättning har LSS-rådet?
  • Arvsfondsprojekt som Uppsala kommun stöder
  • Vilka framgångar har redan uppnåtts?
  • Vilka är de största utmaningarna inför framtiden?