Tom Nordin

Managing Director
Spacent Sweden

De flesta anställda vill fortsätta arbeta utanför kontoret men har behov av en extern plats utöver att kunna arbeta hemifrån. För att hitta rätt balans mellan det traditionella kontoret och distansarbete krävs data och nya lösningar både för arbetsgivare och anställda. Spacent är ett finsk privatägd prop-tech företag som lanserades 2019 grundat på 10 år av forskningsprojekt vid Aalto-universitet, MIT och Tongji-universitet från det som kallas ” the distributed workplace model and methods”. Deras mission är att utveckla teknologi för ett så effektivt nyttjande av fastigheter som möjligt. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av hur man kan revolutionera både produktivitet, flexibilitet och valfrihet samtidigt som man sänker lokalkostnader och minskar miljöpåverkan.Digitalt bonusmaterial på konferensen Framtidens kontor och arbetssätt 2023

Framtidens hybridarbetsplats – ett helhetsgrepp med EN lösning
  • Planera er hybridarbetsplatsstrategi med data och rätt systemstöd
  • Hur säkerställer man en god arbetsmiljö oavsett plats med enkel uppföljning?
  • Hur får man till balansen mellan hemmakontoret, huvudkontoret och kontor på annan plats?
  • Kontorslösning som utgår från planering och data som håller den i liv
  • Så kan man möta efterfrågan från personal på ökad flexibilitet