Tomas Ahlin

Socialchef
Borlänge kommun

Det är otroligt viktigt att skattefinansierad verksamhet skapar verkligt värde för medborgarna och där är medarbetarnas kompetens en avgörande faktor. Målet är att styrningen av den offentliga förvaltningen i högre utsträckning ska baseras på tillit. Bort med stuprör och onödig detaljstyrning och in med mer tillit och mer handlingsutrymme åt professionen. Men hur lyckas man leda denna förändringsresa i praktiken? Hur bör styrning och ledning se ut för att ge de bästa förutsättningarna för medarbetare i offentlig sektor att skapa värde i mötet med brukarna? Ett exempel som Tillitsdelegationen lyft upp som ett föredöme är Borlänge kommun, som redan 2008 fattade beslut om att se över styrningen i kommunen. Under denna föreläsning får du ta del av hur Borlänge skapat en tydlig och välförankrad organisation med medborgaren i fokus, en kombination av stark styrning och decentralisering, och ett ledar- och medarbetarskap som genomsyras av stort engagemang och tillit.Tomas är med som talare på konferensen Ledning och styrning i framtidens kommun 2019
Dag 2

08:40
Tillitsbaserad styrning och ledning i kommunen – hur får du det att funka i praktiken?
  • Hur skapas förutsättningar för ett ledarskap som genererar engagemang och tillit?
  • Om vikten av att skapa en stark organisationskultur – hur blir värdegrunden en kompass i vardagen?
  • Chefens roll – att lyckas gå från kontrollerande till möjliggörande
  • Konkreta exempel på medarbetardriven förändring inom socialtjänsten i Borlänge kommun