Tomas Andersson

Idrottslärare
Murgårdsskolan, Sandvikens kommun

Tomas arbetar som idrottslärare på Murgårdsskolan och fysisk aktivitet är hans hjärtefråga. Han blev utvald som finalist i Årets Peppare 2017. Det är ett pris instiftat av GEN-PEP för att belöna en person eller organisation som på ett inkluderande och tillgängligt sätt lyckats få barn och unga i Sverige att röra på sig. Ta del av hans framgångsrika arbetssätt för att öka den fysiska aktiviteten och ge alla möjligheten att finna rörelseglädje. Lyssna även till två elever om hur de aktivt har bidragit till att arrangera roliga och uppskattade aktiviteter för alla skolans elever.Tomas är med som talare på konferensen Fysisk aktivitet i skolan 2019
Dag 2

14:35
Så skapar du motivation till rörelse hos dina elever
  • Så kan skolan skapa engagemang hos lärare samt positiv inställning hos barn och ungdomar för att stimulera till rörelse
  • Hur kan du locka till rörelse där eleverna utifrån sina egna intressen och förutsättningar kan leka och utforska sina fysiska kompetenser
  • Så får du alla elever att utöva fysiska aktiviteter trots ålder, kön och bakgrund