Tomas Fjordevik

Advokat
Foyen Advokatfirma

Tomas Fjordevik är advokat på Foyen Advokatfirma. Han är specialiserad på miljörätt och arbetar med tillstånd för miljöfarliga verksamheter, vattenverksamhet, miljöansvar och miljöskadestånd, buller, tillsyn och även angränsande fastighetsrättsliga frågor som detaljplaner och bygglov. Han har erfarenhet av flera olika branscher och arbetar just nu med flera infrastrukturprojekt.Tomas är med som talare på konferensen Inomhusmiljö 2021
10 februari 2021

09:40
Lagen och praxis – kort genomgång av avgöranden och regler för inomhusmiljö
  • Vad säger Miljöbalken om inomhusmiljön?
  • Hur ser ansvarsfördelningen gällande inomhusmiljön ut mellan fastighetsägaren och brukaren av lokalen utifrån miljöbalken
  • Domar och aktuell rättspraxis – praktiska exempel och lärdomar från befintliga rättsfall och domstolsavgöranden