Tomas Fjordevik

Biträdande jurist
Foyen advokatfirma

Tomas Fjordevik ingår i Foyens affärsområde för Mark och Miljö. Han har tidigare under nästan nio år jobbat som bolagsjurist på Swedavia AB med särskilt ansvar för miljörättsliga frågeställningar runt bolagets flygplatser, däribland flygtrafikbuller.Tomas är med som talare på konferensen Trafikbuller 2019
Dag 2

09:10
Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på bästa sätt tillämpar miljöbalken, plan- och bygglagen (PBL) och den nya förordningen i praktiken
  • Vad säger Plan- och Bygglagen (PBL) och miljöbalken gällande trafikbuller och när ska de beaktas?
  • Den nya trafikbullerförordningen – hur ska du förhålla dig?
  • Vilka nationella riktlinjer finns för trafikbuller i samband med detaljplan, byggande, utveckling och förtätning samt infrastruktur?
  • Aktuell rättspraxis från bland annat nya trafikbullerförordningen och vilka tendenser ser vi för framtiden?