Tomas Jons

Fritidschef
Falu kommun

Tomas Jons arbetar som Fritidschef i Falu kommuns Kultur- och fritidsförvaltning. I den rollen ansvarade han för den politiska beslutsprocessen från första idén till slutlig funktionsbeskrivning och förbereder nu driften av det nya badhuset. Badhuset byggs av kommunalt fastighetsbolag och skall vara klart hösten 2022. Kultur och fritidsförvaltningen kommer att svara för driften och verksamheten i hela badhuset.Tomas är med som talare på konferensen Framtidens badanläggningar 2022
Dag 1

13:55
Från idé till verklighet – besluts- och planeringsprocessen samt ägar- och driftsfrågor i Falu kommun
  • Politisk beslutsprocess – så hanterade vi och fick igenom det kommunala beslutet
  • När och hur bestämdes affärsformen och konceptet av badanläggningen?
  • Så arbetade vi för att skapa ett bra samarbete med samtliga involverade aktörer