Tomas Jons

Fritidschef
Falu kommun

Tomas Jons arbetar som fritidschef i Falu kommuns. I den rollen ansvarade han för den politiska beslutsprocessen från första idén till funktionsbeskrivning och till färdigbyggt badhus i drift. Per Leidevall är projektledare på WSP och leder byggnationen av det nya badhuset. Badhuset byggs av kommunalt fastighetsbolag och skall vara klart hösten 2022.Tomas är med som talare på konferensen Framtidens badanläggningar
25 januari

13:20
Så utvecklar du ett attraktivt och funktionellt badhus – erfarenheter från nya Lugnets badhus
  • Från idé och behovsbedömning till projektering – hur ett gediget arbete i tidiga skeden ger resultat
  • Vad är viktigt vad gäller arbetssätt för att se till att hålla projektet inom de ekonomiska ramarna?
  • Hur nås en lyckad projektering och byggnation av badhuset?
  • Energismart med låga driftskostnader – så har vi tänkt vad gäller inomhusmiljö och miljövänliga lösningar för att nå målen vad gäller energi och kostnader