Tomas Lindgren

Projektchef
Knivsta kommunfastigheter AB

Knivstas vision och prognos är att till år 2025 ha vuxit från dagens 17 000 invånare till 25 000 invånare. Några fokusområden i visionen är aktivt föreningsliv, folkhälsa, livspussel, boendemiljö, energi och miljö samt fritid och kultur. Som ett viktigt led i att förverkliga visionen har kommunen beslutat att bygga ett centrum för idrott och kultur, Knivsta CIK. CIK är en anläggning på 15200m² med markplan i betong och de ovanliggande våningarna i trä. Det gör projektet till en av de största träbyggnaderna hittills i Sverige. Två bollhallar, en mellanliggande del med scenkonstlokal för drygt 400 personer och lokaler för kampsport och en ishall gör detta till en unik blandning av aktiviteter i ett och samma hus och till Knivstas nya mötesplats. Huset kommer att bli certifierat en internationell passivhusstandard. Första delen med bollhallarna invigdes våren 2019, mellandelen under hösten och ishallen invigs våren 2020. Under anförandet delar Tomas och Dan med sig av erfarenheter av uppförandet av CIK.Tomas är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023
Dag 1

10:40
Planering och utformning av flexibla och hållbara idrotts-, fritids- och kulturanläggningar
  • Vilka tendenser ser vi idag vad gäller utformningen av gränsöverskridande idrotts-, fritids- och kulturanläggningar?
  • Hur utformar du en flexibel anläggning utifrån nya krav och behov?
  • Hur når du en miljö- och klimatmässigt hållbar anläggning? Materialval, energiförbrukning, samlagda arenor för miljövinster
  • CIK – Centrum för idrott och kultur i Knivsta – ett lyckat projekt baserat på innovativ samverkan