Tommy Wahlman

Informationssäkerhetskonsult
Knowit

Tommy Wahlman är informationssäkerhetskonsult, med en bakgrund inom verksamhetsutveckling, informationsbearbetning, säkerhet och regelutveckling. Tommy har jobbat med NIS-direktivet sedan 2016, inklusive genomförandet i Sverige, tillsynsutveckling, samt internationell och nationell samordning av informationssäkerhet.Tommy är med som talare på konferensen Informationssäkerhet i offentlig sektor 2024
13 juni

14:50
NIS-direktivet – att säkra samhällsviktiga tjänster
  • NIS i Sverige och under de senaste åren
  • Revidering av NIS-direktivet (NIS2) – Vad blir skillnaderna?
  • Vad innebär NIS2 för informationssäkerhetsarbetet och hur kan föreskrifter och metodstöd omsättas praktiskt i den löpande verksamheten?
  • Hur utökas ansvar och krav på kompetens hos styrelse och personal i och med NIS2?
  • Ta del av konkreta praktikfall kring direktivet och hur NIS2 tillämpas i praktiken