Tommy Wahlman

Informationssäkerhetskonsult
Knowit Cybersecurity & Law

Karin Matsson är jurist med bakgrund inom domstol och advokatbyrå. Som konsult på Knowit har hon arbetat med en mängd uppdrag inom säkerhet, främst säkerhetsskydd och dataskydd. Tommy Wahlman är informationssäkerhetskonsult, med en bakgrund inom verksamhetsutveckling, informationsbearbetning, säkerhet och regelutveckling. Tommy har arbetat med NIS-direktivet sedan 2016, inklusive genomförandet i Sverige, tillsynsutveckling samt internationell och nationell samordning av informationssäkerhet.Tommy är med som talare på konferensen IT-rätt offentlig sektor 2023
22 mars

13:30
NIS 2 införs i Sverige med nya legala krav – vad betyder det för offentlig förvaltning?
  • NIS i Sverige och under de senaste åren
  • Revidering av NIS-direktivet (NIS2) – vad blir skillnaderna?
  • Tillsynsmyndigheter och CSIRT-enhet: hur fungerar rollerna?
  • Incidenthantering: krav på förebyggande arbete och insatser vid incidenter
  • Hur utökas ansvar och krav på kompetens hos styrelse/ledning och personal i och med NIS2?