Tommy Wahlman

Informationssäkerhetskonsult
Knowit Cybersecurity & Law

Tommy Wahlman är informationssäkerhetskonsult, med en bakgrund inom verksamhetsutveckling, informationsbearbetning, säkerhet och regelutveckling. Tommy har arbetat med NIS-direktivet sedan 2016, inklusive genomförandet i Sverige.Tommy är med som talare på konferensen NIS2-direktivet
27 april

11:35
Att utveckla ett väl fungerande systematiskt informationssäkerhetsarbete i linje med NIS2
  • Vad innebär NIS2 för informationssäkerhetsarbetet?
  • Att utveckla ett väl fungerande systematiskt, riskbaserat och integrerat informationssäkerhetsarbete som ligger i linje med NIS2