Tommy Wahlman

Senior konsult
Knowit

Tommy är senior konsult hos Knowit där han bistår verksamheter i deras digitaliseringsarbete. Han har lång erfarenhet från Energimyndigheten och Försvarsmakten. Under åren har han arbetat med informationsbearbetning, ledarskap, pedagogik, riskhantering, säkerhetstjänst, projektledning och internationell samverkan. Tommy har varit med och genomfört NIS-direktivet i Sverige, och projektlett införandet i den nordiska energisektorn. Tommy är en van föreläsare och workshopledare. Hans fokus på informationssäkerhet och riskhantering grundar sig på områdets betydelse för digitaliseringen i dagens samhälle.Tommy är med som kursledare på kursen Systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete - i praktiken