Tony McCarrick

Digitaliseringsstrateg
Södertälje kommun

Södertälje tar ett samlat grepp kring digitalisering. Att arbeta med utveckling i en föränderlig värld är inte något nytt i Södertälje men digitaliseringen ställer helt nya krav på oss. Krav som dessutom kommer att förändras allt snabbare. Arbetet måste skapa synergieffekter och för detta krävs processer som går att skala upp och utveckla men som också ska kunna förvaltas. Tony McCarrick är digitaliseringsstrateg i Södertälje. Tony tycker att omvärldsbevakning är en av de viktiga nycklarna för att förstå vår samtid och verka för en framtid. Att ett kritiskt förhållningssätt är ett grundfundament i allt utvecklingsarbete.Tony är med som talare på konferensen Framtidens medborgarservice 2023
Dag 2

14:55
Medborgarens behov och förväntningar i en digital värld – så arbetar vi för att uppnå en anpassad och utvecklad service med digitala tjänster utifrån mottagarens perspektiv
  • Hur ser det ut i vår omvärld – digital utveckling och förändringar vi står inför
  • Så här jobbar Södertälje för att öka tillgänglighet och nåbarhet i en digital värld – Digitala Södertälje, AI Chatbot (Artificial Intelligence), E-tjänster, RPA (Robotic Process Automation), öppna data, IoT (Internet of things) och synergier
  • Vi blickar framåt – hur ser arbetet ut framöver för oss i Södertälje?