Torbjörn Åkerstedt

Senior professor, Klinisk neurovetenskap
Stockholms universitet

Torbjörn är professor emeritus vid Stressforskningsinstitutet, där han också ingår i en forskningsgrupp som fokuserar på stress, sömn och återhämtning och då särskilt på sömnens roll i trötthetsregleringen. Här ingår också preventiva insatser som t.ex. stresshantering, sömnrådgivning och vakenhetshöjande åtgärder. Torbjörns forskningsområden är huvudsakligen; sömnreglering, stress och sömn, sömnkvalitet, arbetstider och hälsa, sömnighet och säkerhet samt sömnighetens natur. Torbjörn är också biträdande föreståndare för Stockholm Stress Center. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av den senaste forskningen kring sambandet mellan sömn och stress.Torbjörn är med som talare på konferensen Stress och utmattningssyndrom 2021
Dag 2

09:00
Öka din förståelse för sambandet mellan sömn och stress – senaste forskningen
  • Sömn och stress – hur ser sambanden ut?
  • Den normala sömnen och den inre klockan – om cirkadianska rytmer
  • Sömnens värde för vårt fysiska och psykiska välbefinnande
  • Fysiska och psykiska faktorer som påverkar sömnen
  • Hur sover vi i Sverige och hälsokonsekvenser av sömnbrist
  • Behandlingsstrategier – hur kan du arbeta med patienten?