Torbjörn Karlsson

Digitaliseringsstrateg
Sveriges Kommuner och Regioner-SKR

Torbjörn Karlsson vill i sitt arbete skapa tydlighet i processerna kring digitalisering, färden från idé och behov, vidare till utveckling och implementering för att landa i förvaltning. En viktig strategi för Torbjörn är att återanvända och dela, räkna både nytta och kostnad och vara redo att förändra.Torbjörn är med som talare på konferensen Säker digital kommunikation i offentlig sektor 2023
11 maj

11:00
Informationsklassning – vilka data behöver vi skydda vid kommunikation mellan kommuner, regioner och myndigheter?
  • Hur kan kommuner och regioner klassa information för att uppfylla kraven på informationssäkerhet?
  • Hur sprider vi kunskapen om ett säkert beteende vid digital kommunikation av känsliga data hos alla medarbetare?
  • Vilka områden inom välfärden har störst behov av krypterad och säker kommunikation?