Tosse af Klintberg

Forskare i byggnadsteknik
KTH

I föreläsningen möter du Tosse af Klintberg, forskare i byggnadsteknik vid KTH, som föreläser om simhallars olika problem avseende både hälsoaspekter och beständighet. Tosse är en av forskarna i ”Neris-projektet” där man har skaffat sig ett helikopterperspektiv på simhallars olika delar och risker och där många av dessa risker orsakas av desinfektionen av badvattnet. Lyssna till en föreläsning om den senaste utvecklingen inom beständiga anläggningar, strategier och teknik gällande hälsa, klor och korrosion. Du får också ta del av hur man har minskat behovet av klorering i Enskedehallens babysim genom blått ljus i simhall och fotokatalys i reningsverk.Tosse är med som talare på konferensen Framtidens badanläggningar 2024
19 januari

15:40
Senaste forskningen om beständiga badanläggningar – strategier och teknik för en god utveckling av badhus gällande hälsa, klor och korrosion
  • En stor del av dagens badhus är inte så gamla, men ändå måste många rivas
  • Hur kommer det sig att badhus inte är beständiga och vad har kloreringen för roll i detta?
  • Kan blått ljus i simhall och fotokatalys i reningsverk minska behoven av klorering?
  • Aktuell forskning om simhallars olika problem avseende hälsoaspekter och beständighet med fokus på metoder för att minska klorering