Tova Stärn

IT-arkivarie
Malmö stadsarkiv

Under föreläsningen berättar E-arkivfunktionen på Malmö stadsarkiv om hur de i praktiken genomför leveranser till e-arkivet. Du får höra om hur stegen i leveransprocessen ser ut och hur mötet med förvaltning och IT-organisation i staden ser ut, med grund i exempel från genomförda leveranser. De presenterar även det metodstödpaket i form av dokument/mallar som har vuxit fram och utvecklats i takt med behovet av att arkivera digitala handlingar i staden har ökat.Tova är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023
8 februari

13:30
Leveransprocess till e-arkiv i en kommunal verksamhet – hur fungerar det i praktiken?
  • Hur ser leveransprocessen ut i Malmö stad?
  • Möte och samarbete med förvaltning och IT-organisation under leveransprocessens gång
  • Utveckling av ett metodstödpaket med fokus på tydlighet och med ledorden ”det var ska vara lätt att göra rätt”