Tuula Aula

Förändringsledare
Nacka kommun

Tuula har arbetat som förskolechef på flera olika förskolor och alltid varit intresserad av kvalitetsarbete. De har vunnit fler utmärkelser under åren t.ex. Bättre Skola och Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Under denna föreläsning kommer Tuula dela med sig av vad det innebär att arbeta systematiskt och vilka effekter det ger.Tuula är med som talare på konferensen Framtidens förskola 2018
Dag 1

14:30
Systematiskt kvalitetsarbete som skapar förutsättningar för delaktighet, kunskapsutveckling och lärande samt förbättring av det pedagogiska arbetet och processerna
  • Hur du kan utveckla organisationen och dess processer för att skapa bra förutsättningar för förskolechefen att utveckla en kvalitativ förskola
  • Hur man genom kompetensutveckling och inflytande får med personalen och gör dem till medskapare av kvalitetsarbetet och i utvecklingen av förskolan
  • Så arbetar du systematiskt med att synliggöra och följa små barns lärande och på så sätt skapa en organisation som lyckas med det pedagogiska uppdraget
  • Så får du in en systematik i det praktiska arbetet med dokumentation och analys för att öppna upp för ett kontinuerligt lärande i organisationen