Ulf Angberg

Kommunikationschef
Trafikverket

Ulf har arbetat med kommunikation i flera olika roller och har under de sista 15 åren varit kommunikationschef för Hallandsåsprojektet. Under 2016 blev kommunikationsverksamheten som han ledde nominerad till Sveriges kommunikatörers pris Bästa kommunikation offentliga organisation. Idag arbetar han som kommunikationsansvarig för Västlänken-projektet, ett komplext projekt i centrala Göteborg som kräver mycket gällande både teknik, logistik och kommunikation med många olika aktörer.Ulf är med som talare på konferensen Kriskommunikation offentlig sektor 2018
Konferens 21 mars

15:30
Öppenhet, proaktivitet och transparens – så återfick vi förtroendet från allmänheten under och efter projekt Hallandsåsen
  • Från Rhoca Gil och gift i vattnet till färdig tunnel – vilka kommunikativa lärdomar har vi dragit?
  • Professionellt och situationsanpassat kommunikationsarbete – så lyckas du i din organisation
  • Målmedveten kommunikation – så har vi arbetat för att nå ett gemensamt arbetssätt i hela organisationen
  • Innovativ kommunikation som ger resultat – sätt riktningen från början, samarbeta med andra aktörer och sätt ut tydliga milstolpar