Ulf Isaksson

Badkonsult
Ablix AB

Ulf är ledande badkonsult med erfarenheter från mer än 70 olika badprojekt och har arbetat som ansvarig för sju olika anläggningar. Han har tidigare suttit med i Svenska Simförbundets anläggningsråd och har tidigare varit ordförande för Svenska Badmästareförbundet. Ulf har en gedigen kunskap om badanläggningar och kommer att ge oss en inblick i framtidens badanläggningars roll och utformning.Ulf är moderator och talare på konferensen Framtidens badanläggningar 2024
24 januari

09:40
Framtidens badanläggningar – strategier för att utveckla attraktiva och hållbara bad för många år framåt
  • Vilka är de stora trenderna i Sverige och utomlands vad gäller framtidens bad?
  • Attraktiv verksamhet för många, flexibelt, tillgängligt, miljöer för socialt umgänge och för friskvård, relax
  • Hur arbetar du med analys och planering i tidiga skeden för att ta rätt beslut om utvecklingen av din anläggning?
  • För vilka målgrupper utvecklar du din anläggning?
  • Hur hanterar du utmaningarna vi står inför i tider av höjda energipriser och ekonomisk osäkerhet?