Ulf Isaksson

Badkonsult
Ablix AB

Ulf är ledande badkonsult med erfarenheter från mer än 50 olika badprojekt och har arbetat som ansvarig för sju olika anläggningar. Han sitter med i Svenska Simförbundets anläggningsråd och har tidigare varit ordförande för Svenska Badmästareförbundet. Ulf har en gedigen kunskap om badanläggningar och kommer att guida oss igenom dessa två dagar.Ulf är moderator och talare på konferensen Framtidens badanläggningar
Dag 2

09:10
Trender och utveckling inom badbranschen
  • För vem bygger vi framtidens badanläggningar – förändringar av badanläggningars roll i samhället och nya behov och utmaningar att hantera
  • Framtidens badanläggningar – vad kommer vi se mer av framöver?
  • Nulägesanalys av Sveriges bad– vilka nyproduktioner är på gång och i vilka faser befinner sig dessa badanläggningar?
  • Utformning och byggnation – en internationell utblick
  • Det nya normala efter Covid-19 – hur kommer badvanorna att se ut?