Ulf Isaksson

Badkonsult
Ablix AB

Ulf är ledande badkonsult med erfarenheter från mer än 50 olika badprojekt och har arbetat som ansvarig för sju olika anläggningar. Han har tidigare suttit med i Svenska Simförbundets anläggningsråd och har tidigare varit ordförande för Svenska Badmästareförbundet. Ulf har en gedigen kunskap om badanläggningar och kommer att ge oss en inblick i framtidens badanläggningars roll och utformning.Ulf är moderator och talare på konferensen Framtidens badanläggningar 2022
19 januari

09:35
Framtidens badanläggningar – strategier för att bygga attraktiva och hållbara bad för många år framåt
  • Det har byggts och byggts om många bad i Sverige – vad kan du lära av tidigare byggnationer?
  • Vilka är de stora trenderna i Sverige och utomlands? Attraktiv verksamhet för många, flexibelt, tillgängligt, miljöer för socialt umgänge och för friskvård, relax
  • Hur arbetar du med analys och planering i tidiga skeden för att ta rätt beslut om utvecklingen av din anläggning?
  • För vilka målgrupper bygger du din anläggning och för vilka bygger du inte?
  • Vad får det egentligen kosta och hur räknar du på det?
  • Teknik, material och smarta lösningar för bad – den senaste utvecklingen