Ulf Isaksson

Badkonsult
Ablix AB

Ulf är ledande badkonsult med erfarenheter från mer än 50 olika badprojekt och har arbetat som ansvarig för sju olika anläggningar. Han sitter med i Svenska Simförbundets anläggningsråd och har tidigare varit ordförande för Svenska Badmästareförbundet. Ulf har en gedigen kunskap om badanläggningar och kommer att guida oss genom konferensens båda dagar samt ge oss en inblick i framtidens badanläggningars roll och utformning.Ulf är moderator och talare på konferensen Framtidens badanläggningar 2019
Dag 1

09:40
Trender och framtidsspaning – framtidens badanläggningar
  • För vem bygger vi framtidens badanläggningar – förändringar av badanläggningars roll i samhället och nya behov och utmaningar att hantera
  • Framtidens badanläggningar – vad kommer vi se mer av framöver?
  • Hur bemöter man en allt större efterfrågan på mer komplicerade badanläggningar som samtidigt ska vara miljövänliga och energisnåla?
  • Utformning och byggnation – en internationell utblick