Ulrica Stjerngren

Områdeschef Funktionshindradeomsorgen
Tierps kommun

Både Ulrica och Jenny har en lång erfarenhet inom LSSverksamhet, från boendeassistent, biståndshandläggare och chef. Nu arbetar de tillsammans för att stärka brukarinflytandet i sina verksamheter inom funktionshindradeomsorgen, till exempel genom att ha en referensgrupp med brukare i arbetet med att planera en ny gruppbostad. Lyssna till hur du kan möjliggöra för brukaren att utifrån sina egna behov och önskemål kunna vara fullt delaktig i samhällslivet.Ulrica är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
Dag 2

10:50
Arbetssätt som ökar delaktighet och självständighet hos brukaren gällande sitt boende och sin vardag
  • Så arbetar vi för att öka brukarens inflytande över sin egna levnadssituation
  • Med individen i centrum – för att skapa LSS-boenden som har en modern drift och stimulerar självständighet
  • Hur vi behandlar olika generationer av brukare – behov, krav och önskemål
  • Så förenar vi brukarens behov med medarbetarens arbetsmiljö
  • Att involvera brukarna och se till att de får ha ett ord med om utformningen av sitt framtida hem