Ulrika Ahlqvist

Föreläsare och rådgivare samt grundare
Hjärnberikad

Ulrika Ahlqvist är utbildad pedagog med särskilt intresse för hälsofrämjande arbete och motiverande insatser för både individer och organisationer. För mer än 10 år sedan valde hon att ta steget från skolvärlden till näringslivet och inrikta sig på att sprida och implementera hjärnforskningens resultat och göra det till lättbegriplig praktik. Ulrika arbetar idag som föreläsare, processledare och samtalsstöd för både medarbetare och chefer för att hjälpa människor och organisationer att nå sin fulla potential.Ulrika är med som talare på konferensen Trygghet och studiero i skolan

15:00
Hjärnberikande psykosocial och fysisk skolmiljö – så skapas varierande och trygga lärmiljöer för alla elevers lärande
  • Sambanden mellan skolans lärmiljö och elevers lärande utifrån aktuell hjärnforskning
  • Hur kan en god psykosocial och fysisk lärmiljö förbättra inlärning?
  • Vad kännetecknar de lärmiljöer som skapar lust till lärande, kreativitet och trygghet?
  • Hur skapas en hjärnberikad och varierande lärmiljö som ger alla elever goda möjligheter till lärande?