Ulrika Hedberg

Biträdande jurist
Foyen Advokatfirma

Ulrika Hedberg på Foyen Advokatfirma i Malmö har tidigare arbetat som chefsjurist i kommunal verksamhet och har lång erfarenhet av arbete med såväl dataskydd som offentlighet och sekretess. Ulrika arbetar nu i stor utsträckning som rådgivare åt både personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden och håller även utbildningar angående dataskyddslagstiftningen.Ulrika är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023
Dag 1

11:00
GDPR och och förhållandet till offentlighets- och sekretesslagstiftningen
  • Den nya dataskyddsförordningen – vilka är de viktigaste förändringarna och hur påverkar det dig som arkivarie i praktiken?
  • Personuppgifter – bestämmelser, skyldigheter och ansvar
  • Informationssäkerhet, diareföring och arkivering – aktuellt om lagstiftningen
  • GDPR och förhållandet till annan lagstiftning