Ulrika Jonson

Utbildare
Kasam Education (Foto Olof Näslund, Reportagebyrån)

Läraren och specialpedagogen Ulrika Jonson är en av drivkrafterna bakom det uppmärksammade Skoldatateket i Södertälje. Under de sista åren har hon arbetat som specialpedagog på Skapaskolan i Huddinge, en nystartad skola med fokus på det moderna, flexibla lärandet. I sitt arbete har Ulrika mött elever, vårdnadshavare och lärare som ständigt ger henne nya infallsvinklar som speglar gårdagen, ger nya perspektiv på lärande idag och i framtiden. I sitt nya uppdrag som övergripande IKT-pedagog vid Utbildningskontoret i Södertälje kommun arbetar Ulrika med att skapa möjligheter och förutsättningar för tillgänglig och likvärdig användning av digitala lärverktyg och resurser för alla skolformer. Ulrika är även egen företagare i Kasam Education och ger från den plattformen utbildningsinsatser för olika uppdragsgivare. Ulrika var Guldäpplepristagare 2014.Ulrika är moderator och talare på konferensen Matematiksvårigheter