Ulrika Karlsson

Nationell press- och mediastrateg
Trafikverket

Som press- och mediestrateg har Ulrika ansvarat för att bygga upp Trafikverkets nationella proaktiva mediearbete. Hon har utvecklat goda medierelationer och arbetat proaktivt med att placera Trafikverkets experter i media. Under denna föreläsning får du ta del av Trafikverket förändringsresa mot en mer proaktiv presskommunikation.Ulrika är med som talare på konferensen Framtidens press- och mediehantering
Dag 1

15:40
Från reaktiv till proaktiv presskommunikation – ta del av Trafikverkets framgångsrika förändringsresa
  • Så gick Trafikverket från fokus på pressjour till proaktiva kommunikationsinsatser
  • Så arbetar vi med proaktiva kommunikationsinsatser för effektiv press- och mediehantering
  • Så mäter och analyserar vi resultatet av vårt pressarbete för att kunna följa upp kvalitet och kvantitet av våra insatser?