Ulrika Kjellström

Kommunikationschef
Länsstyrelsen Örebro län

Hur arbetar din organisation med samordnad kriskommunikation? Vilka aktörer är ni samordnade med, varför och på vilket sätt? Detta är frågor som alla offentliga organisationer bör ställa sig för att på bästa möjliga sätt förbereda sig för olika typer av krisscenarion. Under talarpasset berättar Ulrika om hur Länsstyrelsen Örebro län arbetar för att samordna sin kriskommunikation och integrera den i krishanteringen.Ulrika är med som talare på konferensen Kriskommunikation offentlig sektor 2018
Konferens 21 mars

14:40
Samverkan inom kriskommunikation – en ständigt pågående utvecklingsprocess
  • Vägen till samordnad kriskommunikation och vilka lärdomar som kan dras
  • Kriskommunikation som en integrerad del av krishanteringen
  • Länsövergripande vägledningsdokument för hela Örebro län som skapar rätt förutsättningar för samordnad kriskommunikation
  • Exempel på samordnad kriskommunikation och vilka lärdomar som kan dras