Ulrika Sahlin Munkby

Utbildare
Stratsys AB

Ulrika Sahlin Munkby har lång erfarenhet av ledningsarbete i skolan. Under sina år som rektor har fokus legat på organisationsförändring och effektivisering av skolorganisationen vilket har lett vidare till att hon idag arbetar som ledarutvecklare för chefer, mentor för rektorer och som konsult för effektivisering av skolor med avseende på ekonomistyrning. Denna föreläsning kommer att ge dig viktiga verktyg för att få bättre koll på verksamheten, skapa tydlighet i organisationen, bidra till optimerad verksamhet med högre effektivitet och konkreta metoder för att stödja rektor mot en budget i balans.Ulrika är med som talare på konferensen Framtidens skoladministratör
Dag 1

13:30
Hur skapas en helhetssyn på ditt personaladministrativa område som skoladministratör?
  • Viktiga arbetsrättsliga lagar och exempel på hur de ska tillämpas från rekrytering till uppsägning
  • Att skriva korrekta anställningsavtal inom skolan – hur tillämpas den förändrade skollagen när det gäller de skärpta behörighetsreglerna och införandet av lärarlegitimation?
  • Effektiva rutiner vid nyanställning – för både tim- och månadsavlönade