Ulrika Samuelsson

Chef Utveckling & omvärldsbevakning, Idrotts- och föreningsförvaltningen
Göteborgs stad

Det byggs för fullt i Göteborg och konkurrensen om mark är stor. Att bygga nya idrottsanläggningar är ytkrävande och därför är det viktigt att tidigt i stadsplaneringen se till att tillgång och närhet till ytor för idrott och motion säkerställs. Göteborgs stad har en ambitiös investeringsplan och strategi för att möta behoven av nya idrottsanläggningar. Många kreativa och nytänkande anläggningsprojekt är igång där användningen kan effektiviseras och tillgängliggöras för fler. Under denna digitala intervju kommer du att få ta del av vad som är på gång just nu och hur Göteborgs stad planerar för att skapa ett varierat utbud av idrottsanläggningar som skapar bättre förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid i den växande staden.Digitalt bonusmaterial med Ulrika på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023

Att skapa attraktiva idrotts- och fritidsmiljöer i en förtätad stad
  • Hur kan vi på bästa sätt möta det växande behovet av ytor och anläggningar för idrott, fritid och kultur när staden växer?
  • Så planerar Göteborgs stad för framtidens idrottsanläggningar och aktivitetsytor i en tät storstadsregion – exempel på nya anläggningar under produktion