Ulrika Stefansson

Projektledare för välfärdsteknologi på särskilda boenden
Västerås stad

Det finns en farhåga att teknik kan leda till mindre integritet för den äldre. Men i Västerås är det snarare tvärtom. Fokus ligger på hur teknik kan ta bort icke-centrala arbetsuppgifter för personalen och istället frigöra personalens tid till att finnas där de behövs. Helene är boendestrateg och Ulrika projektledare välfärdsteknologi, särskilda boenden inom Västerås stad. Under anförandet får du höra om Västerås aktuella arbete med ramfunktionsprogram för särskilda boenden och hur lokal, teknik och arbetssätt ska leda till en högkvalitativ boendemiljö och omsorg av äldre. Hur man med hjälp av god boendeplanering och tillämpning av välfärdsteknologi vill skapa en högkvalitativ boendemiljö för äldre.Ulrika är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 2

10:40
Strategisk planering och välfärdsteknologi för ökad kvalitet i särskilda boenden och i omsorgen av äldre
  • Hur planerar man för högkvalitativa särskilda boenden i en tid då gruppen äldre ökar?
  • Hur kan vi i större utsträckning se till de äldres behov när vi planerar framtida boendemiljöer och arbetssätt?
  • Hur kan välfärdsteknologi underlätta så att de äldre får en ökad självständighet och trygghet med hjälp av tekniken?
  • Vi ser att tekniken innebär utökade möjligheter till individuellt stöd, men hur ska vi jobba för att förverkliga alla möjligheter?