Varg Gyllander

Kommunikationschef
Polisen

Varg Gyllander arbetar till vardags som kommunikationschef inom Polisen. Han har en lång erfarenhet av att hantera stora så väl som små kriser. Som föreläsare delar han med sig av sina erfarenheter och metoder som har utvecklats i skarpt läge både vad gäller förtroendekriser och operativa kriser. Metoderna som också finns i bokform fungerar i stor och i smått. Krisernas dramaturgi ser ungefär likadant ut oavsett om de drabbar ett företag, en förening, ett politiskt parti, en myndighet eller annan sammanslutning, menar han. Däremot kan genomslaget och bredden uppfattas olika. Ju mäktigare, desto större effekt. För individen kan det dock vara lika förödande oavsett om det är en bostadsrättsförening eller ett globalt läkemedelsföretag som drabbas.Varg är med som moderator på konferensen Framtidens press- och mediehantering