Veronica Engström

Processledare
Sollentuna kommun

Veronica är socionom och arbetar som processledare för förebyggande arbete i Sollentuna kommun. Veronica har innan dess framförallt jobbat som socialsekreterare med barn och unga.Veronica är med som talare på konferensen Framtidens socialtjänst 2023
Dag 1

15:05
Så skapade vi en brukarmedveten och tillgänglig socialtjänst
  • Användardriven socialtjänst – vad innebär det och hur driva utvecklingen?
  • Hur blev vi mer tillgängliga för våra brukare utefter deras önskemål och behov?
  • Så kan man involvera brukaren mer i processen och skapa en användardriven socialtjänst?