Veronica Norell

Specialist informationssäkerhet
Kungsbacka kommun

Veronica Norell arbetar som specialist informationssäkerhet i Kungsbacka kommun. I uppdraget arbetar Veronica strategiskt såväl som operativt med informationssäkerhetsfrågor inom områdena kontinuitetshantering, säkerhetsskydd, upphandling, utbildning och uppföljning. En viktig del i uppdraget är att tillsammans med andra resurser i kommunen driva kommunens arbete med upphandling och livscykelhantering av säkra digitala tjänster framåt.Veronica är med som talare på konferensen Inköp av IT och molntjänster utifrån säkerhetskraven i offentlig sektor
6 september

14:25
Informationssäkerhetskrav vid upphandling för kommuner – så jobbar Kungsbacka kommun
  • Vad finns det för problematik kring informationssäkerhetskrav vid upphandling?
  • Hur ställer vi informationssäkerhetskrav när vi köper in och upphandlar IT och molntjänster?
  • Hur ser det ut i vår kommun – funktionella roller, ansvar och arbetssätt vid upphandling för att säkerställa ett enhetligt digitaliserings- och säkerhetsarbete
  • Hur kan offentliga organisationer bli bättre på att samverka när det gäller molntjänster och öka förutsättningar för rättssäker upphandling?