Vici Hofbauer

Arkitekt
Kluster Periskop

Barnkonvetionen blir lag i januari 2020 och det blir allt viktigare att arbeta strukturerat och kontinuerligt med att lyfta in barnens perspektiv i byggnations- och verksamhetsutvecklingsprojekt. Vici Hofbauer är arkitekt och del av Kluster Periskop. Hon kommer att lyfta frågan kring att barnkonventionen blir lag samt ge goda exempel på metoder för att förstärka barnets perspektiv i byggnations- och verksamhetsutveckling. Kluster Periskop är ett arkitektur och designkluster med fokus på barn och ungas perspektiv. Klustret består av Vici Hofbauer, Vici Hofbauer Arkitektur, Pernilla Ankarberg, Ahaaa Designstudio samt Annika Gannby, Unik Fabrik. De arbetar tvärprofessionellt där deras olika kompetenser kompletterar varandra i bland annat utveckling och gestaltning av barns livsmiljöer. Anförandet hålls av Vici men avlutas med en frågestund med Vici, Pernilla och Annika.Vici är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 2

10:40
Barnkonventionen och barnperspektivet – medskapandeprocesser för att utveckla livsmiljöer för barn
  • Barnkonventionen blir lag 2020 – hur påverkar det ditt arbete med utformning av skolor och förskolor?
  • Vad menas egentligen med ”barns inflytande” och vad krävs för att kunna lyfta barns egna perspektiv i medskapandesprocesser?
  • Hur leda processer kopplat till att lyfta in barnperspektivet?
  • Vilka metoder och arbetssätt har visat sig fungera bäst?
  • Medskapandeprocesser med barn vid utvecklingen av förskolor – goda exempel