Victoria Ekstedt

Head of Red IT Security
Vattenfall

Victoria arbetar sedan två år på Vattenfall IT som Head of Special Requirements Security Services. Hon är jurist och har en lång bakgrund av att arbeta operativt i miljöer med höga säkerhetskrav såsom SAAB, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen. Hon har även deltagit i flera statliga utredningar, samverkat med Natos Centre of Excellence i Tallinn, CCD COE och ansvarat för den sammansatta analysgruppen som levererat rapporter inom ramen för uppbyggnaden av NCSC, Sveriges Nationella Cybersäkerhetscenter.Viktoria är med som talare på konferensen Cybersäkerhet 2023

15:00–15:45
Att leverera IT-säkerhet i energisektorn 2023 – ett operativt exempel
  • Beskrivning av utmaningarna att leverera IT-säkerhet i miljöer med särskilda krav i ett av Europas största energibolag under energikris och ett förändrat omvärldsläge
  • Hur det är att ta sig an såväl krav på digital transformation som cybersäkerhet i kritisk infrastruktur?