Viktor Dahlgren

Konsult
NIRAS

Viktor är konsult på NIRAS och arbetar med rådgivning och utbildning inom lokalresursplanering, Facility Management och upphandling. Han har nyligen varit utredare i ett utvecklingsprojekt för SKL där man har studerat förutsättningar och arbetssätt för att genomföra kapacitetsutredningar inom grundskolan i syfte att på ett effektivt sätt kunna tillgodose behovet av elevplatser. Under anförandet får du höra om resultaten från projektet och ta del av samlade erfarenheter från kommuners skollokalsplanering.Viktor är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 2

14:45
Så skapar vi plats åt alla i skolan – arbetsmodell och strategier för effektiv försörjning av elevplatser
  • Resultat från aktuellt samarbetsprojekt med SKL kring skolans lokaler och ökad lokaleffektivitet
  • Vad vet vi om metoder för kapacitetsutredning och hur vi kan utveckla dessa i arbetet med effektiv försörjning av elevplatser?
  • Hur kan vi bli mer innovativa och arbeta tillsammans med verksamheten för att skapa kvalitativa skolor och effektiva lokaler?
  • Hur planerar du utvecklingen av ditt befintliga skollokalbestånd för att möta framtida behov?