Viktoria Asp

Analytiker
Försvarshögskolans centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

En kris inträffar aldrig i ett vakuum. Hur allmänhet och professionella agerar och kommunicerar påverkar händelseförloppet. Många kriser hade kunnat hanterats bättre om man tagit hänsyn till hur människor reagerar på kriser och vilka behov de har av kommunikation i svåra situationer. Viktoria arbetar som analytiker på Försvarshögskolan och är bland annat specialiserad inom hur människor agerar vid kriser.Viktoria är med som talare på konferensen Kriskommunikation offentlig sektor 2018
Konferens 21 mars

13:10
Hur reagerar människor vid krissituationer och hur bör du anpassa din kommunikation?
  • Vilka är de vanligaste krismyterna och varför är de farliga?
  • Kommunikation för att påverka människors beteende – vilka möjligheter har du?
  • Vad säger forskningen? – Bra och dåliga kommunikationsexempel från studerade fall