Viktoria Birgersson

Partneringledare
NCC

Brogårdaskolan i Bjuvs kommun är en treparallellig F-6-skola med grundsär- och träningsskola för cirka 500 elever som färdigställdes 2019. Centralt i uppdraget har varit verksamheten och dess utveckling. Speciellt fokus har legat på sociala och organisatoriska mål samt att omsätta läroplanen i fysisk lärmiljö. Med hjälp av inkluderande processer för både personal och elever definierades effektmål vilka har varit vägledande för utformningen av skolan genom hela processen. Tydliga mål har också gjort det lättare att ta informerade beslut och väga olika alternativ mot varandra. Att alla ytor ska ha högt pedagogiskt värde har varit grundläggande för projektet och bidragit till att varje yta oftast har många användningsområden. Skolans organisation och uppbyggnad präglas av mångsidighet och idén om skolan som ett andra hem, då många elever också deltar i fritidsverksamheten.Viktoria är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 1

11:10
Brogårdaskolan – en ny skola som med gemensamma och tydliga mål kombinerar värdeskapande samhällsutveckling med en lyckad skolbyggnation
  • Goda samarbetsformer skapar möjligheter – att arbeta effektivt mot målen med projektet
  • Delaktighetsprocesser med barn och pedagoger – att skapa engagemang och delaktighet kring skolutveckling
  • Arkitektur som stöttar pedagogik och en god psykosocial miljö – framtidens rum för lärande
  • Modig och väl förankrad skolsatsning – hur ett skolbygge kan bli en katalysator för samhällsutveckling