Xinga Li

Arkitekt/Expert spontanidrott
X2 Architects

När Vallentuna kommun växer satsar kommunen stort på att skapa fler möjligheter till spontana fritidsaktiviteter i närområdet. På Snapptunafältet har man nyligen färdigställt en inbjudande allaktivitetsyta som ska locka till hälsa och rörelse för alla, oavsett ålder, kön eller funktionsvariation. Utvecklingen av Snapptunafältet är en del av projektet Riskful play som ska ge barn och unga större möjlighet att påverka hur framtidens rörelseytor ska se ut. Allaktivitetsparken är först i sitt slag, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Under föreläsningen får vi för första gången ta del av resultatet då nya Snapptunafältet invgis i månadsskiftet augusti/ september 2023.Xinga är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023
27 september

14:15
Framtidens spontanidrottsanläggning – så har vi skapat en tillgänglig mötesplats för lek och idrott som minskar hälsoklyftorna i befolkningen
  • Hur vi har arbetat behovsstyrt för att utforma en spontanidrottsanläggning som attraherar de grupper som är mest fysiskt inaktiva
  • Funktionsvariationer och spontanidrottsanläggning – hur vi skapat en tillgänglig anläggning för alla
  • Så har vi samverkat med elever i anpassad grundskola för att skapa en anläggning för elever med funktionsnedsättning
  • Framtidens spontanidrottsanläggning i drift – genomgång av anläggningens olika delar och funktioner samt hur det har tagits emot och används