Yalle Elehu

Stabschef
Microsoft Sverige

Yalle Elehu är sedan 2021 stabschef i Microsoft Sveriges ledningsgrupp. Han ansvarar för företagets affärsutveckling och långsiktiga strategi. Yalle har arbetat på Microsoft sedan 2011 i olika befattningar och kommer senast från rollen som affärstrategiansvarig och ansvarig för Microsofts svenska datacenteretablering. Yalle är väl insatt i frågor som rör employee branding och hur man kan arbeta för att skapa en positiv medarbetarupplevelse och vara attraktiv som arbetsgivare. Yalle är även certifierad förändringsledare och innan Microsoft har Yalle både startat och drivit företag samt arbetat med ledning av IT-verksamhet i olika branscher och länder med särskilt fokus på större förändringsresor.Yalle är med som moderator på konferensen Employer branding & workplace experience