Ylva Matikainen

Arkitekt
Mondo arkitekter

I Hammarö kommun pågår den största satsningen på skolbyggnation i kommunens historia. Om- och nybyggnationer av flertalet skolor, förskolor och idrottshall är i full gång. Under anförandet berättar Joakim och Ylva om vad som krävs för att en liten kommun ska möta behoven av goda skolmiljöer för framtiden, skolans plats kommunen och hur skolbyggnation kan skapa värden för kommunen som helhet. De berättar om ett gediget förarbete och samarbete bakom uppförandet av de nya F-6 skolorna Hammarlundens skola och Götetorps skola, båda i färdigställande under 2021.Ylva är med som talare på konferensen Framtidens skolmiljöer 2023
28 april

15:50
Att bygga alla barns grundskola som skapar värden för såväl eleverna som för kommunen som helhet
  • Hur en god samhällsplanering med satsningar på framtidens skolor bidrar till kommunens attraktivitet och tillväxt
  • Planering i tidiga skeden där allas kompetens tas tillvara för att få ut maximalt av projekten
  • Att utifrån delaktighet med verksamhet och elever skapa en skola för alla