Ylva Voxby

Kommunikationsstrateg
Polisen

Ylva brinner för strategisk kommunikation. Att utveckla organisationers kommunikativa förmåga, där man sänder mindre och lyssnar mer för att förstå olika perspektiv och finna nya lösningar tillsammans; Kommunikation som gör att vi utvecklas som organisation och når våra mål. Ylva kommer närmast från Systembolaget och kommer under denna föreläsning dela med sig av vilka kommunikationskanaler systembolaget använder sig av för att nå ut med sitt budskap i organisationen.Ylva är med som talare på konferensen Intern kommunikation 2020
Dag 1

09:10
Effektiv och innovativ intern kommunikation som möter morgondagens behov
  • Hur säkerställer vi att den interna kommunikationen verkligen blir kommunikation, dvs en dubbelriktad process?
  • Så drar du nytta av nya sociala och mobila kanaler i den interna kommunikationen
  • Hur hantera att den interna kommunikationen inte längre ägs av kommunikationsavdelningen eller ledningen och hur kontrollerar man informationen i de okontrollerbara kanalerna?
  • Så ser vi över och utvärderar våra kommunikationskanaler för att hänga med i utvecklingen och klara av morgondagens behov