Yusra Moshtat

Länsmiljöingenjör
Länsstyrelsen Västra Götaland

Att skapa en tillsyn som förbättrar förutsättningarna för en bra inomhusmiljö är en viktig del i att uppnå ett hållbart samhälle. Men hur kan man på bästa sätt arbeta för att skapa större miljöoch hälsonytta och förebygga hälsoproblem hos de boende? Hur kan man organisera och genomföra den planerade tillsynen för att förebygga och minska den oplanerade verksamheten? Och hur skapas en fungerande samverkan mellan olika berörda parter? Yusra Moshtat har arbetat som miljöinspektör på miljöförvaltningen i Göteborgs stad i över 22 år och är en flitig samhällsdebattör inom såväl miljö- och hälsofrågor som integration och samhällsutveckling. Sedan februari 2023 arbetar hon som Länsmiljöingenjör på Länsstyrelsen i Västra Götaland där hon arbetar med regeringsuppdraget för den myndighetsgemensamma satsningen mot avfallsbrottslighet. Under denna föreläsning kommer hon att dela med sig av erfarenheter av tuffa inomhusmiljöärenden, fastighetsägares egenkontroll och hur man kan utveckla den riktade tillsynen och en myndighetsgemensam samverkan för att hindra systematiska brister i inomhusmiljön och få en större miljö- och hälsonytta av tillsynen.



Yusra är med som talare på konferensen Miljö- och hälsoskyddsinspektör 2023
30 maj

13:30
Framgångsrik samverkan för en större miljö- och hälsonytta av tillsynen – så förhindras systematiska brister för allas rätt till en bättre inomhusmiljö
  • Tillsyn av inomhusmiljöer och egenkontroll – om att arbeta för att hindra systematiska brister i inomhusmiljön
  • Vilka krav kan ställas på fastighetsägaren eller fastighetsförvaltaren för att åtgärda problem med inomhusmiljön?
  • Hur får man till ett fungerande samspel mellan inblandade parter vid upplevda inomhusmiljöproblem?
  • Hur kan vi tydliggöra vår betydelsefulla roll och kompetens och stärka vårt inflytande både internt och externt?
  • Överklaganden och rättsfall inom tillsynen
  • Så används och utvecklas effektiva metoder för samordnad myndighetsövergripande tillsyn