Yusra Moshtat

Miljöinspektör
Göteborgs stad

Att skapa en tillsyn som förbättrar förutsättningarna för en bra inomhusmiljö är en viktig del i att uppnå ett hållbart samhälle. Men hur kan man på bästa sätt arbeta för att skapa större miljö- och hälsonytta och förebygga hälsoproblem hos de boende? Hur kan man organisera och genomföra den planerade tillsynen för att förebygga och minska den oplanerade verksamheten? Och hur skapas en fungerande samverkan mellan olika berörda parter? Yusra Moshtat har arbetat som miljöinspektör på miljöförvaltningen i Göteborgs stad i över 22 år och är en flitig samhällsdebattör inom såväl miljö- och hälsofrågor som integration och samhällsutveckling. Under denna föreläsning kommer hon att berätta om hur Göteborgs stad arbetar med tuffa inomhusmiljöärenden, fastighetsägares egenkontroll och hur de utvecklat den riktade tillsynen och en myndighetsgemensam samverkan för att hindra systematiska brister i inomhusmiljön och få en större miljö- och hälsonytta av tillsynen.Yusra är med som talare på konferensen Miljöinspektör 2022
31 augusti

15:10
Framgångsrik samverkan för allas rätt till en bättre inomhusmiljö – så arbetar Göteborgs stad för att hindra systematiska brister i inomhusmiljön och få en större miljö- och hälsonytta av tillsynen
  • Tillsyn av inomhusmiljöer och egenkontroll – så arbetar vi för att hindra systematiska brister i inomhusmiljön
  • Vilka krav kan ställas på fastighetsägaren eller fastighetsförvaltaren för att åtgärda problem med inomhusmiljön?
  • Kommunikation och bemötande i tillsynen – vad är viktigt att tänka på?
  • Hur får man till ett fungerande samspel mellan inblandade parter vid upplevda inomhusmiljöproblem?
  • Hur kan vi tydliggöra vår betydelsefulla roll och kompetens och stärka vårt inflytande både internt och externt?
  • Överklaganden och rättsfall inom tillsynen
  • Så används och utvecklas effektiva metoder för samordnad myndighetsövergripande tillsyn i Göteborgs stad