Yvonne Frank Ljungberg

Projektledare
Vaggeryds kommun

Mitt under pandemin invigdes Skillingaryds äldreboende, som är Vaggeryds kommuns största byggprojekt i modern tid och en ny social knutpunkt i samhället. Kommunen beskriver sitt boende i Skillingaryd som ”En energieffektiv, modern och miljöklok fastighet med extra fokus på trygghet, social samvaro, tillgänglighet, aktivitet, delaktighet samt självständighet”. Detta äldrecentrum och landmärke består av trygghetsbostäder med väl planerade hyresrätter, LSS-bostäder samt vård- och omsorgslägenheter för äldre. Äldrecentrumet erbjuder öppenhet och transparens mellan bostäder och samhälle med entré, kommunikation och service samt hemtjänst samt hälso- och sjukvård. Det finns också en publik del med konferenslokaler, gym/rehab, spa samt frisör och fotvård. Genom att bygga in dessa möjligheter skapas det goda förutsättningar till interaktion mellan boende och samhälle och därmed livs- och boendemiljöer som erbjuder det lilla extra.Yvonne är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023

16:10
Äldrecentrum och boendemiljöer med det lilla extra – hur Skillingaryd bygger framtid med fokus på trygghet, social samvaro, delaktighet och boendekvalitet
  • Trygghet, social samvaro, tillgänglighet, aktivitet, delaktighet, självständighet – från vision till färdiga boendemiljöer
  • Processer för utveckling av boendemiljöer och dess innehåll utifrån en känsla av att här vill jag bo själv
  • Att skapa en stad i staden med möjligheter till ett aktivt och socialt liv och med närhet till kommunal service och vård
  • Kloka kvadratmeter där trygghetsbostäder, vård- och omsorgsboende samt aktivitetscenter samlas på samma plats för att skapa värden