Yvonne Ohlsson

Lokalplanerare och arkitekt
Kungsbacka kommun

Kraven på lokal- och kostnadseffektivitet är stora när kommuner behöver bygga många skolor och förskolor. Koncept har visat sig vara effektivt för att spara tid och pengar i behovs- och förstudiestadiet inför upphandling av byggnaden. Men hur får du in de kvalitativa aspekterna i framtagandet av koncept? Hur skapar du framtidens lärmiljöer för verksamhetens och barnens bästa? Under anförandet berättar Yvonne om den praktiska tillämpningen av koncept för utbildningsbyggnader där stort fokus har lagts på kopplingen till forskning om lärmiljöer och universell design. Konceptet ger också verksamheten stora möjligheter att påverka sin utbildningsbyggnad.Yvonne är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 1

11:20
Att genom aktiv lokalförsörjning och förvaltning skapa ändamålsenliga och kostnadseffektiva utbildningslokaler över tid
  • Hur får du ihop ekvationen lokal- och kostnadseffektivitet med största möjliga verksamhetsnytta och kreativa lärmiljöer för skolan?
  • Koncept och nybyggnation av skolor och förskolor – hur mycket tid kan du spara och hur blir skolans lärmiljöer?
  • Presentation av Kungsbacka kommuns koncept för utbildningslokaler på vetenskaplig grund