Yvonne Olsson

Projektsamordnare
Kungsbacka kommun

I Kungsbacka kommun har man tagit fram en standard för våra kommunala lokaler i samband med att flera skolor, förskolor och äldreboenden ska byggas. Yvonne Olsson är projektsamordnare på kommunen och kommer att berätta om programmet för utbildningslokalernas utformning och hur man kan nå effektivitetsvinster och vinster för verksamheten med det nya arbetssättet.Yvonne är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 2

13:35
Effektivare lokalplanerings- och byggprocess genom koncept för kommunala lokaler
  • Hur vi arbetar med koncept för våra kommunala lokaler för att skynda på och kvalitetssäkra planerings- och byggprocessen
  • Så har vårt arbetssätt bidragit till förenkling och kvalitetssäkring i tider av snabb expansion
  • Hur vi använder våra koncept för att nå effektiva och hållbara lokaler